Officina Concept

Da li želite privatnost u kancelarijama otvorenog tipa?

Saradnja je glavni fokus u modernom radnom prostoru. Zidovi se ruše, komunikacija je aktivnija nego ikad, a dizajn promoviše deljenje ideja. Najčešći koncept organizacije radnog prostora postaje kancelarija otvorenog tipa. Šta se u takvom okruženju dešava sa privatnošću? Značaj privatnosti Kancelarije otvorenog tipa poručuju da se od nas očekuje da…