Officina Concept

Khaleeji Commercial Bank kancelarije

Khaleeji Commercial Bank

Officina Concept je zajedno sa svojim partnerom Yusif Bin Yusif Fakhro opremila objekat KHALEEJI COMMERCIAL BANK u Manami u Bahreinu.
Khaleeji Commercial Bank kancelarije

Khaleeji Commercial Bank je poznata kao jedna od vodećih islamskih banaka u Kraljevini Bahrein. Osnovana 2004. godine, banka je stekla zapaženu reputaciju u oblasti islamskog bankarstva. Banka nastoji da bude lider na lokalnom nivou i regionalno islamsko bankarstvo kako je navedeno na Bahrein berzi i Dubai Financial Market. Takođe nudi inovativne i visokokvalitetne proizvode i usluge za svojim klijentima. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *